آموزش پاراگلایدر

در باشگاه ورزشهای هوایی ایریان می توانید با انتخاب یک دوره آموزشی پرواز را بیاموزید